ALES Kursları

Sivas

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Griiş Sınavı(ALES), ÖSYM tarafından her yıl iki kez ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde uygulanan bir sınavdır. Bu sınava bir lisans programından mezun olmuş ya da mezun olacak durumda bulunanlar, bir yüksek lisans programından mezun olmuş ya da mezun olacak durumda bulunanlar katılabilir. 

 

ALES'ten elde edilecek puanlar yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, çevirmen ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolara naklen atamalarda, ülkemizde veya yurtdışında lisansüstü eğitim programlarına girişte; öğretim üyesi (ÖYP) programlarına, YLSY(Yurt Dışına Lisanüstü Eğitim görmek üzere gönderilecek Öğrencileri Seçme Sınavı) programlarına başvuruda kullanılabilir.

ALES'te adaylardan puan türüne göre her biri 50 sorudan oluşan 2 test cevaplamaları istenir. ALES'te 100 soru için verilen süre 150 dakikadır. Sınav sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir. Geçerlilik süresi boyunca alınan en yüksek puan kullanılır.

ALES'te sayısal bölümde Sayısal testi olmak üzere 50 sorudan oluşan bir test yer alacaktır. Bu testlerde sayısal ve mantıksal akıl yürütme soruları olacaktır. 

Sözel bölümde de Sözel testi olmak üzere 50 sorudan oluşan bir test yer alacaktır. Bu testlerde sözel akıl yürütme soruları olacaktır. 

ALES'te hesaplanacak puan türüne göre çözülen testler ve testlerin ağırlıkları değişmektedir. Aşağıdaki tablodan puan türlerine göre testlerin ağırlıklarını görebilirsiniz.

 

SAYISAL

 

SÖZEL 

 

SAYISAL PUAN

0,35

 

0,30

 

SÖZEL PUAN

0,20

 

0,40

 

EŞİT AĞIRLIK PUAN

0,40

 

0,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 ALES İlkbahar 7 Mayıs 2017 tarihinde yapılacaktır. Bu sınava ilişkin başvuru bilgileri ve başvuruların yapılacağı merkezler ÖSYM tarafından ilan edilen sınava ilişkin kılavuzda yer alacaktır.

ÖYP (öğretim üyesi yetiştirme programı)  

ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) Türkiye'deki üniversitelerde akademisyen kadro yetiştirebilmek ve bunun sistemli, disiplinli bir şekilde yapabilmek için YÖK'ün 2002 yılında uygulamaya başladığı bir sistemdir. Genel olarak merkezi atama yoluyla 2010 yılından itibaren başlanmıştır. ÖYP'nin amacı lisansüstü eğitim yaptırarak, öğretim üyesi yetiştirilmesini sağlamaktır. ÖYP'ye başvurabilmek için öncelikli şart herhangi bir lisans programından mezun olmak ve ALES'e girmektir.

ALES puanının `'ı, diploma not ortalamanızın %'i ve YDS puanının 'i alınarak adayın ÖYP puanı oluşturulur. 

ÖYP PUANI

ALES PUANI P
DİPLOMA NOTU 5
YDS PUANI  

Ardından Temmuz ve Aralık dönemlerindeki alımlarla ilgili YÖK sitesinde açıklanan kontenjanlara yine YÖK'ün internet sitesi üzerinden 10 tercih yapılarak başvurulur. Atamayla beraber maaş almaya başlanır. YDS puanı 65 altında olanlara 6 aylık bir dil eğitimi verilir. Ardından yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edilir. Eğitim süresince geçirilen süre kadar mecburi hizmet şartı vardır.